Strona główna
  Kontakt
  Mapa serwisu
 
  Szukaj w serwisie
 
szukaj...
Strona główna
O nas
Projekty UE
Szkolenia
Egzaminy
Kontakt
Dla pracownikaZDZ Zielona Góra

Nabory do szkół 2014/2015
Serdecznie zapraszamy do szkół prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. W naszych placówkach znajdziecie Państwo bogatą ofertę kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie, doskonale wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i nowoczesne zaplecze techniczne. Nasi wychowankowie odnoszą sukcesy zarówno w okresie szkolnym jak i w swojej dalszej karierze. Wybierając kształcenie zawodowe w naszych szkołach macie Państwo pewność uzyskania konkretnych kompetencji cenionych i poszukiwanych przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej.
Zapraszamy do zapoznania się bliżej z naszą ofertą edukacyjną.LUBSKOSzkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego

ul. XX-lecia 6

68-300 Lubsko

tel.: 683720140

przejdź do stronyGimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego

ul. Kolejowa 9

68-300 Lubsko

tel: 68 3722010

przejdź do stronyLiceum Ogólnokształcące im. Edmunda Bojanowskiego

ul. Kolejowa 9

68-300 Lubsko

tel. 683722010

przejdź do stronyZespół Szkół Zawodowych im. prof. Gerharda Domagka

ul Dworcowa 2,

68 – 300 Lubsko

tel. 68 372 14 77

przejdź do stronyIstnieje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych w ramach zajęć organizowanych przez szkołę. Są to: uprawnienia energetyczne, uprawnienia spawalnicze, uprawnienia kierowcy i obsługi wózków jezdniowych. Przy szkole działa Ośrodek Szkolenia Kierowców, uczniowie mogą uczestniczyć w kursie prawa jazdy przy zachowaniu dużych zniżek.

Wszystkie uzyskane specjalistyczne uprawnienia honorowane są na terenie UNII EUROPEJSKIEJ.

Szkoła dysponuje własnym Warsztatem Szkoleniowo-Produkcyjnym, gdzie uczniowie mają możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu.Gimnazjum z oddziałami przysposobienia do pracy


 • Elektryk

 • Ślusarz

 • Sprzedawca

 • Kucharz

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Betoniarz - zbrojarz

 • Cieśla

 • oraz w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i klasyfikacji zawodów rzemieślniczych.
Technikum 4 letnie (podbudowa gimnazjum)


 • Technik elektryk

 • Technik mechanik

 • Technik mechatronik

 • Technik informatyk

 • Technik teleinformatyk

 • Technik BHP

 • Technik administracji

 • Technik handlowiec
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 letnia (podbudowa gimnazjum)


 • Elektryk

 • Ślusarz

 • Sprzedawca

 • Kucharz

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Betoniarz - zbrojarz

 • Cieśla

 • oraz w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i klasyfikacji zawodów rzemieślniczych
Liceum Ogólnokształcące dla DorosłychPolicealna Szkoła Zawodowa


 • Technik informatyk

 • Technik administracji

 • Technik elektryk

 • Technik BHP

 • Technik handlowiec

 • Technik teleinformatyk

 • Florysta


ZIELONA GÓRAZakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra

tel.: (068) 329 59 00

przejdź do stronyGimnazjum z oddziałami przysposobienia do pracy


 • Piekarz

 • Cukiernik

 • Murarz-Tynkarz

 • Stolarz

 • Mechanik Pojazdów Samochodowych

 • Lakiernik

 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • Fryzjer

 • Kucharz

 • Sprzedawca

 • Elektryk

 • Tapicer

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • Ślusarz
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zielonej Górze


 • Piekarz

 • Cukiernik

 • Murarz-Tynkarz

 • Stolarz

 • Mechanik Pojazdów Samochodowych

 • Lakiernik

 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • Fryzjer

 • Kucharz

 • Sprzedawca

 • Elektryk

 • Tapicer

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • Ogrodnik

 • Ślusarz

 • Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
Gimnazjum dla dorosłych (II i III klasa)Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne, 3 letnie)

ŻARYZakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Centrum Edukacji Dorosłych w Żarach


ul. Żagańska 11, 68 - 200 Żary

tel. 68 363 59 41

przejdź do stronyIstnieje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych w ramach zajęć organizowanych przez szkołę. Są to: uprawnienia energetyczne, uprawnienia spawalnicze, uprawnienia kierowcy i obsługi wózków jezdniowych. Przy szkole działa Ośrodek Szkolenia Kierowców, uczniowie mogą uczestniczyć w kursie prawa jazdy przy zachowaniu dużych zniżek.

Wszystkie uzyskane specjalistyczne uprawnienia honorowane są na terenie UNII EUROPEJSKIEJ.

Szkoła dysponuje własnym Warsztatem Szkoleniowo-Produkcyjnym, gdzie uczniowie mają możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu.Gimnazjum z oddziałami przysposobienia do pracy


 • Elektryk

 • Ślusarz

 • Sprzedawca

 • Spawacz

 • Kucharz małej gastronomi

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Betoniarz - zbrojarz

 • oraz w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i klasyfikacji zawodów rzemieślniczych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa


 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych

 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • Betoniarz-zbrojarz

 • Kamieniarz

 • Murarz-tynkarz

 • Kucharz

 • Piekarz

 • Cukiernik

 • Wędliniarz

 • Sprzedawca

 • Fryzjer

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Cieśla

 • oraz w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i klasyfikacji zawodów rzemieślniczych
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne)

ŻAGAŃZakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Ośrodek Kształcenia Zawodowego


68-100 Żagań, ul. Keplera 3

tel. 68 / 377 30 38; 68 / 377 27 93

przejdź do stronyLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

-

 • Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej,

 • zajęcia odbywają się w piątki popołudniami, soboty i niedziele (od rana) 2 razy w miesiącu,

 • nauka w Liceum Ogólnokształcącym trwa 3 lata,

 • po ukończeniu nauki w Liceum słuchacze mogą zdawać egzamin maturalny,

 • nasze zaświadczenia honoruje ZUS i inne instytucje


WOLSZTYNZakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Ośrodek Kształecenia Zawodowego


64-200 Wolsztyn, ul.Przemysłowa 5

tel.: (68) 347-18-47 ; fax: (68) 384-55-91

przejdź do stronyGIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACYZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA-3 lat


 • CIESLA

 • CUKIERNIK

 • DEKARZ

 • ELEKTRYK

 • FRYZJER

 • KUCHARZ

 • LAKIERNIK

 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 • MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

 • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 • MURARZ - TYNKARZ

 • OGRODNIK

 • PIEKARZ

 • SPRZEDAWCA

 • STOLARZ

 • TAPICER
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - SYSTEM ZAOCZNY - 3 lataPOLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE


 • TECHNIK INFORMATYK - 2 lata

 • TECHNIK LOGISTYK - 2 lata

 • TECHNIK BHP - 1,5 roku
POLICEALNE STUDIUM MENADŻERSKIE


 • OBSŁUGA EKONOMICZNO-PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH - 1 rok

 • ORGANIZACJA OBSŁUGI TURYSTYCZNO - HOTELARSKIEJ - 1 rok


Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkole podstawowej w Lubsku”.
Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku, dla której Zakład Doskonalenia Zawodowego jest organem prowadzącym, realizuje projekt nr WND-POKL.09.01.02-08-165/12 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkole podstawowej w Lubsku”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Głównym celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I ÷ III, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w formie:
- zajęć logopedycznych,
- zajęć przyrodniczych,
- zajęć językowych (język niemiecki i język angielski),
- zajęć gimnastyki korekcyjnej.
Realizacja zajęć wsparta zostanie zakupem nowoczesnych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych wzbogacających pracę na zajęciach edukacyjnych.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Szkoła – klucz do sukcesu zawodowego"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze od dnia 02 stycznia 2012 r. realizuje projekt pn. „Szkoła – klucz do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Lubsku przez wdrożenie w latach szkolnych 2012/13 i 2013/14 równościowego programu rozwojowego szkoły, zorientowanego na wyrównywanie edukacyjno – zawodowych szans co najmniej 40 uczniów (min. 30% kobiet) i praktyczną naukę zawodu, w tym podniesienie ich zdolności do efektywnego funkcjonowania rynku pracy do końca 2014 r.
Beneficjentami projektu są uczniowie technikum elektrycznego i handlowego Zespołu Szkół Zawodowych w Lubsku przystępujący w przyszłości do egzaminu zawodowego w zawodach: technik mechatronik i handlowiec.
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze różnych form wsparcia:
- doradztwa zawodowego i psychologicznego;
- zajęć wyrównawczych z zakresu języka polskiego, matematyki oraz pracowni elektromechanicznej,
- zajęć dodatkowych z zakresu przedsiębiorczości, informatyki,
- praktycznej formy nauczania (staże uczniowskie),
- kursów „Kierowca wózków jezdniowych” i „Uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV” dla osób pełnoletnich.
Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia.
Uzyskane kwalifikacje oraz nabyte umiejętności i wiedza podczas realizacji projektu zwiększą atrakcyjność uczestników na rynku pracy.
Okres realizacji projektu: od 02.01.2013 r. do 31.12.2014 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze we współpracy z Centrum Kształcenia BBW (Frankfurt nad Odrą) i Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej wspólnie realizuje projekt „Transgraniczny Asystent ds. Marketingu Niemcy-Polska” nr WTBR.03.01.00-52-007/09 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013.

 
 

 
  Projekty i wykonanie   © 2006