Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra

Miasto Zielona Góra i partnerzy realizują jeden z największych w naszym grodzie oświatowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” Jest to projekt prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Mieści się on w działaniach 8.osi priorytetowej - Nowoczesna Edukacja, w poddziałaniu 8.4 - Doskonalenie Kształcenia Zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, nr umowy BPLB.08.04.01-08-0022/16.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy w regionie, co przyczyni się do zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów szkół i ich zawodowych perspektyw.

Zadania realizowane w projekcie to:

 • Zadanie 1. Doskonalenie nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym przedmiotem;
 • Zadanie 2. Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego u pracodawców i przedsiębiorców;
 • Zadanie 3. Kształcenie zawodowe uczniów;
 • Zadanie 4. Praktyki i staże dla uczniów realizowane u pracodawców i przedsiębiorców;
 • Zadanie 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • Zadanie 6. Modernizacja kształcenia zawodowego;
 • Zadanie 7. Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
 • Zadanie 8. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów na uczelni.

Beneficjentem programu jest zgodnie z nomenklaturą europejską Miasto Zielona Góra a tak naprawdę są nim nauczyciele i uczniowie zielonogórskich techników i szkół zawodowych. W projekcie, który potrwa do 30 czerwca 2022 weźmie bowiem udział 4 tysiące uczniów z publicznych i niepublicznych szkół i podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz 122 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wśród 10 jednostek jest i nasza szkoła.
Chcemy by w naszej szkole realizacja zaprojektowanych działań przyniosła:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia dodatkowe, praktyki i staże,
 • doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne a także szkolenia, praktyki i staże,
 • modernizację procesu kształcenia poprzez wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych,
 • lepszą współpracę z otoczeniem społecznym i biznesowym.

Planowane dodatkowe kształcenie uczniów w naszej szkole obejmuje kursy:

 • Operator wózka widłowego
 • Spawanie MAG
 • Spawanie TIG
 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych "E" do 1 kV

Planowane w naszej szkole doskonalenie nauczycieli obejmuje studia podyplomowe.

Liderem projektu wartego bez mała 40 milionów złotych jest Miasto Zielona Góra natomiast jego partnerami są:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
 • Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o.
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. w Zielonej Górze
 • Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
 • Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego.

 

 

 

Dokumenty do pobrania :