Pod koniec kwietnia 2017 roku rozpoczęły się pierwsze kursy  prowadzone przez  Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Zielonej Górze  umożliwiające  zdobycie uprawnień  do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV oraz operatora wózków widłowych. Teoretycznie nie ma w tym nic nadzwyczajnego- wszak ZDZ specjalizuje się w tego rodzaju przedsięwzięciach. Te jednak są nieco „odmienne”. Biorą w nich bowiem udział uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych, dla których jest to możliwość zdobycia dodatkowej  wiedzy oraz pozyskania  określonych uprawnień.
Kursami tymi rozpoczęła się praktyczna realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra”. Projekt realizowany z wykorzystaniem pieniędzy europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu m.in. umożliwienie uczniom zielonogórskich szkół i placówek kształcenia zawodowego zdobycie dodatkowych kwalifikacji, tak pożądanych na rynku pracy. Tak też postrzegają to uczniowie. Kiedy odwiedziliśmy w przerwie zajęć jedną z grup rozmowa dotyczyła właśnie korelacji wiedzy nabytej w szkole  z umiejętnościami zdobytymi w trakcie kursu-  „większość z nas w tym roku szkolnym kończy IV klasę o specjalizacji logistyk, a logistyka to nie tylko organizacja dostaw, czy transportu przy pomocy komputera i telefonu, ale  także magazyny sprzętu. Przypuszczamy, że tam zaczniemy swoją pracę, więc  uprawnienia do obsługi wózków widłowych na pewno dają  nam pewną przewagę konkurencyjną” –z lekkim uśmiechem mówi Norbert Nawrocki, zdaje się nieformalny lider grupy. Jego młodszy kolega Mateusz Zalas podchodzi do sprawy praktycznie i pragmatycznie kwitując rzecz krótko- „od papieru głowa nie boli”. „Dokument,  czyli uprawnienie – czy to do obsługi wózków, czy też urządzeń elektrycznych – w przypadku młodych ludzi jest bardzo ważny.  Po pierwsze pracodawcy inaczej patrzą na osoby, których nie muszą szkolić, po drugie zwiększa ilość miejsc, w których można pracować po ukończeniu szkoły” – to stwierdzenie  Eryka Kuchty, co również  aprobującym skinieniem głowy potwierdza kolejny uczestnik naszej rozmowy  Krystian Janus.
Młodzież, która długo czekała na rozpoczęcie  kursów  była bardzo zadowolona także z poziomu prowadzenia zajęć.  „ Nie wiemy jak inni, ale nasz instruktor na pewno nie nudzi” – stwierdzają zgodnie. Tym instruktorem jest  Radosław Jankowiak, który już niejednego kierowcę wózka widłowego wykształcił, ale rzadko zdarzają mu się tak młodzi kursanci- chętni do zdobywania wiedzy.
Zajęcia, które wystartowały w końcu minionego tygodnia to początek realizacji tego dużego europejskiego projektu, który będzie realizowany przez najbliższe 6 lat i  ma dać uczniom zielonogórskich techników i szkół zawodowych dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

(brj) źródło: http://www.zielona-gora.pl