Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze jako partner bierze udział w projekcie
pt. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Henrykowie”. Projekt nr RPLB.08.04.01–IZ.00–08–0016/16 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 8; Działanie 8.4).

Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 r. do 30.06.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 2 096 142,43 zł.

Kwota dofinansowania: 1 954 862,43 zł.

Do kogo skierowany?

Wsparcie skierowane jest do nauczycieli i uczniów ZSCKR w Henrykowie. Projekt realizowany jest
w partnerstwie z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Cel projektu: doskonalenie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie skierowane do uczniów
i nauczycieli oraz doposażenie ZSCKR w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.

W projekcie realizowane są następujące zadania:

 1. Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców.
 2. Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach
 3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe
 4. Dodatkowe zajęcia dla uczniów.
 5. Podnoszenie i nabywanie kompetencji przez nauczycieli.
 6. Modernizacja kształcenia zawodowego.

Liczba osób, które uczestniczących w projekcie:

– 400 uczniów,

– 8 nauczycieli.

Zakład Doskonalenia Zawodowego Zielonej Górze realizuje część szkoleń w zadaniu 4 „Dodatkowe zajęcia dla uczniów”.

„W latach 2017 ÷ 2020 w zajęciach realizowanych przez ZDZ uczestniczyło 248 uczniów
na następujących kursach:

 1. Bukieciarstwo – florystyka” – 20 osób;
 2. „Catering” – 10 osób;
 3. „Dietetyk” – 20 osób;
 4. „Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin” – 10 osób;
 5. „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z uprawnieniami UDT” – 30 osób;
 6. „Obsługa kas fiskalnych” – 49 osób;
 7. „Obsługa pilarki spalinowej – przerzynka drewna” – 20 osób;
 8. „Pilarz – drwal” – 20 osób.
 9. „Spawanie metodą MAG” – 29 osób;
 10. „Stosowanie środków ochrony roślin – podstawy” – 20 osób;
 11. „Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako podstawowe narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz prawidłowości pracy” – 20 osób;