Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze jako partner bierze udział w projekcie
pt. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu”. Projekt
nr RPLB.08.04.01–IZ.00–08–0011/16 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa
8; Działanie 8.4).

 

Okres realizacji projektu:

od 01.07.2016 r. do 30.06.2022 r.

 

Całkowita wartość projektu:

1 895 812,80 zł.

 

Kwota dofinansowania:

1 768 012,80 zł.

 

Do kogo skierowany?

Wsparcie skierowane jest do nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu.

 

Wsparcie skierowane jest do nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

 

Cel projektu: doskonalenie jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy
i kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach
i stażach / praktykach zawodowych, zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz doposażenie ZSL w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.

W projekcie realizowane są następujące zadania:

  1. Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia
  2. Dodatkowe zajęcia dla uczniów0
  3. Doradztwo edukacyjno -zawodowe
  4. Modernizacja kształcenia zawodowego
  5. Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców
  6. Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

 

Liczba osób, które uczestniczących w projekcie:

- 200 uczniów,

- 6 nauczycieli.

Zakład Doskonalenia Zawodowego Zielonej Górze realizuje część szkoleń w zadaniu 2 „Dodatkowe zajęcia dla uczniów”.

W latach 2017 ÷ 2020 w zajęciach realizowanych przez ZDZ uczestniczyło 38 uczniów na kursach „Spawanie MAG”.