Certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i realizacji procesów edukacyjnych w teoretycznej i praktycznej formie, w tym przedsięwzięć dofinansowanych z Unii Europejskiej oraz usług doradczych i informacyjnych (polski) – wydany przez 3CERT GmbH.

 

Certyfikat akredytacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo-konsultingowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Certyfikat potwierdzający dokonanie wpisu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 1740- wydany przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

 

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Certyfikat członkostwa w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej – wydany przez Polską Konfederację Pracodawców Lewiatan.

 

Certyfikat potwierdzający, iż Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze jest członkiem założycielem Polskiej Izby Spawalniczej – wydany przez Polską Izbę Spawalniczą.

 

Świadectwo członkostwa w Krajowej Izbie Gospodarczo-Rehabilitacyjnej – wydany przez Krajową Izbę Gospodarczo-Rehabilitacyjną.

 

DYPLOM Wyróżnienie LUBUSKI LAUR OŚWIATY 2004 –wydany przez Sejmik Województwa Lubuskiego.